DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil

Prema našem Pravilu «sestre će se posebnom revnošću posvetiti odgoju djece imajući pred očima ljubav Božanskog spasitelja prema djeci» (Pravilo i konstitucije, 49). Zato je jedna od važnih i prepoznatljivih dimenzija karizme naše Družbe odgoj male djece. Prema dostupnim podacima sestre su već na početku prošlog stoljeća (3. siječnja 1900.) otvorile «Dječje obdanište» u Šibeniku.

Danas u Družbi djeluje dječji vrtić «Brat sunce» sa sjedištem u Šibeniku koji ima svoje tri podružnice: u Zagrebu, Podstrani i Primoštenu.

U Dječjem vrtiću «Brat sunce» ostvaruje se predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi od navršene dvije godine do polaska u osnovnu školu. Djeca mogu, u skladu sa svojim razvojnim potrebama i s radnim vremenom roditelja, biti uključena u program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi.

U redovitom programu, u okviru radnog vremena, odvijaju se, dva puta u tjednu, kraći programi: religiozni odgoj, pjevanje, šport, likovne radionice, ritmika, strani jezici i drugi programi prema interesima roditelja i djece.

U Dječjem vrtiću «Brat sunce» posebno se promiču franjevačke duhovne vrednote: radost, prijateljstvo, jednostavnost, ljubav prema prirodi i svemu stvorenome.