DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil
2015 12 vita consacrataNovi broj časopisa Služba Božja posvećen je temi "Redovništvo - nekoć i danas". Potaknut proglašenjem Godine posvećenoga života, koja će biti zaključena na svijećnicu 2016. godine, glavni urednik prof. dr. sc. Anđelko Domazet u uvodniku piše: 
 
"U vremenu smanjenog redovničkog zanosa, kakvo je ovo naše, nužno je zastati i iznova potražiti zaboravljeni izvor i nadahnuće redovničke egzistencije. Nadam se da će ovaj tematski broj biti od koristi svima koji problem i poslanje redovništva žele vidjeti u širem kontekstu življenja radikalne kršćanske egzistencije u promijenjenim društvenim prilikama i okolnostima. Neka ponuđeni tekstovi i razmišljanja naših autora, iz različitih perspektiva, budu ponajprije samim redovnicima i redovnicama, a onda i vjernicima uopće, nadahnuće novoga puta, novoga približavanja Isusovu evanđelju."
 
Prigodni broj donosi osam članaka u kojima se razmišlja o različitim temama redovništva: Franjevci u našim krajevima u 13. stoljeću (fra Željko Tolić), Staro i istočno monaštvo i rano franjevaštvo u spisima Anđela Klarenskog (fra Marinko Peić), Pravo franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja u Dalmaciji na župe u vrijeme fra Ivana Markovića (fra Jure Brkan), Apostolat redovnica u Sjedinjenim američkim državama (s. Thea Filipović - s. Krista Mijatović), Redovništvo kao eshatološki znak i proročki glas danas (fra Ivan Karlić), Aktualnost evanđeoskih savjeta u svjetlu "izlaska" kao poslanja Crkve i posvećenog života (s. Valerija Kovač), Zajedništvo kod Terezije Avilske (don Edvard Punda), Posvećeni život i jedinstvo kršćana (fra Ivan Macut). Članci se mogu skinuti na sljedećm linku: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=12004