DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil
2015 12 Zagreb IV LateranskiInterdisciplinarni znanstveni skup „IV. Lateranski koncil: događaj koji je promijenio Europu“ organizirali su Hrvatsko katoličko sveučilište – Odjel za povijest, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu – Odjel za povijest, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Katedra crkvene povijesti i
 
Hrvatska franjevačka provincija svetih Ćirila i Metoda, a održan je 20. studenoga na Hrvatskome katoličkome sveučilištu.
 
Program skupa započeo je svečanim otvorenjem u 9 sati i  pozdravnim riječima rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željka Tanjića koji je svim prisutnima zaželio dobrodošlicu. Nakon rektorovih uvodnih riječi uslijedilo je plenarno izlaganje dr. sc. Jadranke Neralić: „Lotario dei conti di Segni, Inocent III. (1198.-1216.) i IV. lateranski sabor“.
 
Potom su održana izlaganja podijeljena u pet sekcija, na kojima su crkveni povjesničari, teolozi i pravnici iznijeli rezultate svojih istraživanja te tako još jednom potvrdili važnost ovoga najvećega srednjevjekovnoga koncila, koji je imao velik utjecaj na crkveni, društveni, kulturni i politički život svoga vremena i kasnije. Na simpoziju je izlagalo više stručnjaka: Ratko Radišić, Tomislav Popić, Ivan Majnarić, Slavko Kovačić, Marko Jerković, Tomislav Galović, Igor Razum, Ivan Botica, Kristijan Kuhar, Rudolf Barišić, Daniel Patafta, Mislav Kovačić, Željko Tanjić, Ivica Raguž, Valerija Kovač, Pavao Knezović.
 
Opširniju fotogaleriju se može pogledati na sljedećem linku: http://www.unicath.hr/znanstveni-skup-iv-lateranski-koncil-dogadaj-koji-je-promijenio-europu