DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil
2016 1 HMINa sjednici Stručnoga kolegija Hrvatskoga mariološkog instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, održanoj 4. prosinca 2015. u Velikom Kaptolu u Sisku, izabran je prof. dr. sc. Ivan Karlić OFMConv, predstojnik Katedre dogmatske teologije na KBF-u, za novoga predstojnika HMI-a za sljedeće dvogodište.
 
Nakon što je Fakultetsko vijeće KBF-a potvrdilo njegov izbor, dekan KBF-a prof. dr. sc. Tonči Matulić imenovao ga je na tu službu na mandat od dvije godine. 
 
Potom je na sjednici Stručnoga kolegija HMI-a, održanoj 4. siječnja 2016. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu biskup sisački i dosadašnj pedsjednik HMI-a, mons. dr. sc. Vlado Košić izabran za zamjenika predstojnika HMI-a, a doc. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač za tajnicu HMI-a.
 
Hrvatski mariološki institut osnovan je 1974. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu kao znanstveno-istraživački institut. Njegova svrha je promicati i ostvarivati znanstveno proučavanje povijesno-kritičkih i spekulativno-teoloških pitanja o presvetoj Bogorodici, Blaženoj Djevici Mariji unutar misterija Krista i Crkve, vodeći računa o prošlosti i sadašnjosti Katoličke Crkve u Hrvatskoj.
 
Zadaća HMI-a je, osim toga, promicati autentično štovanje Blažene Djevice Marije, posebno u našim krajevima, uz uvažavanje ekumenske dimenzije marijanske teologije, posebno u odnosu prema istočnom pravoslavlju i prema islamu.
 
Više o HMI-u se može saznati na http://h-mi.org/.
 
S. Valerija Kovač