DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil
2015 12 vita consacrataJoš jedan teološki časopis na hrvatskome jeziku posvetio je jedan broj temama iz posvećenoga života: „Diacovensia“ - časopis Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Objavljeni su radovi proizašli iz prošlogodišnjega Teološko-pastoralnoga seminara za svećenika na temu Aktualnost Bogu posvećenog života za kršćansku duhovnost i pastoral.
 
S. Silvana Fužinato u svome radu promišlja o Bogu posvećenom životu u Novom zavjetu, a Ivan Bodrožić o istome, i njegovu povijesnome razvoju, u patristici. Mirjana Pinezić istražuje povijesne i teološke temelje nastanka posvećenoga života u svijetu, a s. Valentina Mandarić progovara o profetizmu posvećenoga života i važnosti nade za suvremeni svijet. S. Marija Pehar piše o Mariji kao savršenome uzoru posvećenoga života. Ivica Raguž predstavlja važnu temu svećeničke poslušnosti, dok Franjo Podgorelec donosi misli o ulozi molitve i askeze za osobni i zajedničarski život Reda bosonogih karmelićana. Marijan Steiner u svome radu piše o sintagmi »Sentire cum Ecclesia« sv. Ignacija Loyolskog. Srećko Koralija predstavlja nam svoje razmatranje o dominikanskom poslanju propovijedanja, a s. Krista Mijatović u svome se radu bavi temom redovnica u pastoralu suvremene župe na primjeru Družbe Milosrdnih sestara sv. Križa. Na kraju ovoga broja nalazi se i koristan sadržaj 23. godišta (2015. godina).
 
Članke možete u cijelosti pročitati na sljedećem linku: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=12413