DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil
2016 2 Zagreb duh obnovaHrvatsko društvo crkvenih glazbenika je u subotu 27. Veljače organiziralo duhovnu obnovu za sve župske crkvene pjevače i svirače u gradu Zagrebu. Duhovnu obnovu održala je s. Valerija Kovač, docentica na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, na temu „Milosrđe – put susreta Boga i čovjeka“.  
 
Napomenula je najprije kako se na prvi pogled čini da današnji industrijsko, prirodoznanstveno i tehnološko razvijeni čovjek teži za vrijednostima kao što su karijera, napredak, učinak, neovisnost, samooptimiranje te ne ostavlja prostora za milosrđe. No, suprotno očekivanoj sigurnosti, svijetom vlada siromaštvo, nepravda, samoća, ratovi, katastrofe, što današnjega čovjeka dovodi do osjećaja ugroženosti i straha za vlastiti život i budućnost. Naizgled „jaki“ svijet potreban je nečega što ne pripada njegovu mentalitetu: milosrđe, ljubav, dobrotu, ljudskost, suosjećanje. 
 
Također je istaknula da milosrđe nije samo ljudski osjećaj ili krepost, nego u kršćanstvu ima svoj izvor u Bogu, koji je sam milosrđe i stoga uzor milosrđa za čovjeka. Čitava povijest spasenja se može opisati kao povijest Božjega milosrđa, koje Bog pokazuje ponajprije prema grešnicima i onima u nevolji. U Isusu Kristu, njegovoj patnji i smrti, Bog radikalno riskira samoga sebe da bi čovjeku ponudio novu šansu života i zajedništva s njime.
 
U drugome dijelu razmatranja docentica Kovač govorila je o vrijednosti i aktualnosti djela milosrđa. Po njima u drugome vidimo Boga i bivamo slični Bogu. Prema Isusovoj opomeni o Posljednjem sudu, djela milosrđa su kriteriji za vječni život ili vječnu propast. Naglasila je da su situacije nevolje puno kompleksnije od samoga materijalnoga siromaštva. Također je ukazala na činjenicu da je duhovno siromaštvo danas puno manje zamjetljivo i da je isto tako puno teže iskazivati i primati duhovna djela milosrđa. 
 
Posvijestila je da su čovjekove zapreke u činjenju djela milosrđa najviše grijeh propusta i otvrdnuće srca. Osim toga potrebno je razlikovati pseudo-milosrđe koje činimo primarno iz nekih vlastitih motiva, od istinskoga milosrđa, koje se čini nesebično i zbog samoga bližnjega u nevolji, u kojemu nam odjekuju Isusove riječi: „Što god učiniste jednome od moje najmanje braće, meni učiniste“.
 
Duhovno razmatranje je bilo prožeto pjesmom, poticajnim pitanjima za osobnu interiorizaciju poruke o Božjemu milosrđu i molitvom za hrabrost njegova svjedočenja.
 
Slijedila je potom radionica o gregorijanskim korizmenim napjevima, koju su predvodili s. Domagoja Ljubičić i Tihomir Prša.