DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil
2016 4 Sibenik seminar"Zajednica – mjesto našega života i smrti" bila je tema prvoga ovogodišnjeg seminara trajne formacije, održanog u kući matici 23. i 24. travnja. Voditelj seminara bio je don Stjepan Bolkovac, član Hrvatske Salezijanske provincije Sv. Ivana Bosca. 
 
Svoja izlaganja voditelj je započeo pozivom na otvorenost: "Kada polazimo od sebe, onda raste u nama osjećaj potrebe da mi kontroliramo sve. Tek kada se otvorimo drugima, komunikacija postaje potreba da se nešto dijeli, da se nešto s nekim živi i da to onda postaje veza u kojoj odnos s Bogom postaje mjera našem ponašanju''. Analizirao je darovanost redovničkog zajedništva, oslikao promjene i krize kroz koje zajedništvo prolazi, kao i promjenu međusobnih odnosa unutar zajednice. Kao cilj redovničkog zajedništva naveo je isključivo primanje Krista, život za njega u jedinstvu i svjedočenje čije smo. U radu po skupinama sestre su detektirale ono što je u zajednici pozitivno i što zajednicu nosi, kao i problematične trenutke koji nas nukaju na rast i napredak. Na temelju izvješća, voditelj je pružio konkretne poticaje sagledavajući redovnički život kroz prizmu sedam vrednota nužnih da bi redovnički život bio zreo i plodonosan: zajedništva, odgovornosti, rada, radosti, molitve, velikodušnosti i otvorenosti.
 
Drugi dan bio je posvećen temi službe sestrinskog izgrađivanja koju je voditelj definirao kao "služenje koje moramo davati jedne drugima, gdje jedna izgrađuje drugu, dok sve zajedno postajemo graditeljice zajednice". Preduvjet i prvi stav one koja želi izgrađivati zajednicu jest zahvalnost i blagoslivljanje svojih sestara. Tek tako je moguće iskusiti "zajednički život kao dar koji se hrani samim sestrinskim odnosom, prostorom slobode i ljudskim odnosima te kao mjesto milosti i Božjega blagoslova", istaknuo je. Kao interiorizacija teme poslužila su pitanja pape Franje o kojima su sestre u skupinama razmišljale.
 
Oba dana vrhunac su imala u euharistijskom slavlju, u kojem je don Stjepan naglasak stavio na novost svakog trenutka ukoliko je življen u ljubavi i umjesto završetka ostavio seminar otvorenim kao početak novih promišljanja i novih poticaja.
 
Foto: s. Zvonimira Nimac i s. Jozepka Vukančić