DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil
2016 12 Zagreb BezgrSvetkovinu Bezgrješne, zaštitnice naše Družbe, proslavili smo u našem samostanu u Zagrebu svečanim euharistijskim slavljem, koje je predvodio profesor na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove doc. dr. sc. Anto Pavlović
 
uz glazbenu pratnju župskoga zbora sv. Kvirina pod vodstvom s. Veronike Vuković.
 
O. Pavlović je najprije pojasnio da današnjom svetkovinom slavimo očuvanost Blažene Djevice Marije od istočnoga grijeha od trenutka njezina začeća te se taj sadržaj vjere ne smije miješati s navještenjem Mariji i njezinim začećem Isusa Krista. Pozvao je na obnovljeno slušanje poznatih biblijskih tekstova dopuštajući da nas riječ Božja dublje zahvati, da siđe u našu dubinu i tamo se nastani da nas mijenja. Povezujući euharistijska čitanja od dotičnoga dana istaknuo je da upravo današnja svetkovina objedinjuje cjelokupnu povijest spasenja te pokazuje Marijinu ulogu u djelu spasenja. 
 
Najprije je protumačio dramu grijeha praroditelja i Božje obećanje Spasitelja sadržano u Knjizi Postanka, u svjetlu čega se bolje mogu razumjeti riječi navještenja iz Lukina evanđelja. Marija je žena iz Knjige Postanka te zbog veličine njezine zadaće da bude majka Sina Božjega dobila je posebne darove postavši od svoga začeća puna milosti, što znači puna Boga i zbog toga nema mjesta zlu i grijehu u njezinu životu. „Marijinim ‚Evo službenice Gospodnje‘ punina Božje milosti, to jest Isus Krist ulazi u svijet i  započinje djelo spasenja. Ono što je obećano ovdje se sada realizira.“ Marijine riječi ‚Evo službenice Gospodnje‘ pokazuju gdje je ključ opozicije, neprijateljstva nje i sotone: umjesto suprotstavljanja Bogu, ona se ponizno Bogu predaje potpuno raspoloživa za njegov spasenjski plan. Marija ne želi „biti kao Bog“, nego se stavlja pred Gospodina u poniznosti. 
 
Iz događaja povijesti spasenja o. Anto Pavlović je izvukao dvije pouke koje smatra posebno važnim za naš duhovni život. Najprije, svijest da svatko od nas, slično kao Marija, ima jednu ulogu u svijetu i pred Bogom. „Bog nam daje ulogu i njome također i sredstva, sposobnosti, darove, da možemo ostvariti tu ulogu i biti suradnici Božji na ostvarenju njegovoga kraljevstva. Marija je prihvatila ono što joj je Bog dao. I svatko od nas dobiva svoju milost da može realizirati svoju ulogu. To nas potiče na pitanje: jadikujemo li svakodnevno nad onim što nam Bog nije dao ovo ili ono, ili u poniznosti poput nje pokušavamo vidjeti što je Bog odredio za nas?“, upozorio je propovjednik. 
 
Druga pouka tiče se perspektive koju iščitavamo iz dijaloga anđela i Marije u trenutku navještenja. Anđeo nigdje ne govori o grijehu ili pobjedi nad grijehom, nego ima pozitivan pristup time što se obraća Mariji riječima: „Zdravo milosti puna, Gospodin s tobom.“ "Biti milosti puna znači biti Boga puna, što znači kod Marije biti puna Krista. I to nam je poticaj za naša duhovna nastojanja. Zlo nas želi držati fokusirane na grijeh, no naš cilj nije primarno borba protiv grijeha, nego Krist. Mnogi pobožni ljudi mnogo pričaju o zlu. No, cilj je našega duhovnoga nastojanja produbljivati zajedništvo s Kristom, napunjati se više Kristom, živjeti u prijateljstvu s njime. U tome nam je upravo Marija najsjajnija učiteljica“, zaključio je o. Pavlović povezujući Marijinu ulogu i s našim sestrama franjevkama, koje su našu Družbu stavile pod njezinu zaštitu.
 
Po ustaljenoj tradiciji, nakon euharistijskoga slavlja naši su se župljani odazvali na malu zakusku i ugodno druženje.
 
Tekst: s. Valerija Kovač
Foto: s. Zvonimra Nimac