DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil
2017 1 Zagreb TPTPredavanje „Dijaloška bit vjere (Bog – čovjek – Crkva – svijet)" prvoga dana 57. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu, u utorak 24. siječnja, održala je doc. dr. s. Valerija Kovač.
 
 
Dijalog je imperativ sadašnjega vremena, ne samo kao način sporazumijevanja suvremenoga svijeta i kulture, nego se i crkveno-teološki smatra povijesnim kairosom, kriterijem odgovornosti prema sadašnjemu vremenu i povijesti. Dijaloška struktura vjere ima svoj temelj u Božjoj samoinicijativnoj objavi čovjeku koja se događa na osoban i komunikativni način, rekla je dr. Kovač, citirajući Dei verbum
 
Bog čovjeku objavljuje samoga sebe i poziva ga u zajedništvo života te po svojoj milosti čovjeka čini slobodnim partnerom da prihvati njegovu poziv. U tom smislu čitava povijest spasenja može se čitati kao povijest interakcije Boga i ljudi s različitim razinama i stupnjevima ostvarenosti ponuđenoga zajedništva ili protivljenja istome od strane čovjeka. U Isusu Kristu realizirana su na eshatološki definitivan način oba smjera dijaloške komunikacije. Kao utjelovljena Božja Riječ, on je kvalitativno posljednji Božji govor čovjeku; kao potpuni čovjek on je nenadmašiva čovjekova riječ odgovora na Božji poziv. Stoga je Isus Krist kao Bogo-čovjek potpuna objava istine o Bogu, kojemu je stalo do čovjeka te istine o čovjeku, koji smisao svoga postojanja u konačnici ostvaruje u zajedništvu s Bogom. 
 
Iz povijesno-spasenjske dinamike Božje objave, odnosno iz vjernosti Božjemu spasenjskome planu proizlazi da je neizbježno poslanje Crkve nastavljati i upoviješćivati „dijalog spasenja" i aktualizirati Božju istinu spasenja kroz ljudsku osobnu i zajedničku povijest. Crkva tek iz trajnoga dijaloga s Bogom, upozorava dr. Kovač, nalazi nadahnuće za oslovljavanje čovjeka i čovječanstva svoga vremena, bilo da je riječ o unutarcrkvenoj komunikaciji, bilo da se radi o interakciji sa sekularnim svijetom. Ne zanemarujući mnoge teološki i pastoralno ostvarene reforme, zahtjev vjere traži od Crkve da se trajno zalaže za poboljšanje dijaloga u svome životu i poslanju.
 
Posebno se osvrnula na dva izazova s kojim se Crkva u današnjem svijetu susreće na svom putu dijaloga: otvorenost i prihvaćanje kritike te odnos prema pluralnosti i pluralizmu, kako u svome životu i djelovanju tako i u odnosu prema svijetu.
 
"Pluralizam svijeta zasigurno potiče Crkvu na ponizniji i zahtjevniji dijalog s njime, u kojemu su mogući promašaji i potrebne korekture, ali nikako ne opravdava povlačenje na sigurno. Dijalog i dalje ostaje teološki imperativ za Crkvu", zaključila je dr. Kovač. (IKA)