DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil
2017 2 Podstrana oodgojiteljiceOdgojem se oblikuje i izgrađuje cjelovito ljudsko biće koje će spremno odgovoriti na sve životne zahtjeve. To je vrlo složen i dugotrajan proces, započinje u obitelji, a kasnije se izgrađuje u vrtiću, školi i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama.
 
Kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa ovisi o suradnji obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova. Odgojitelj svojim moralnim, socijalnim i kulturnim vrijednostima uzor je djeci u svom radu te na taj način doprinosi odgoju u obitelji i daje kvalitetne odgovore na sve roditeljske zahtjeve i izazove u odgoju svoje djece.
 
Susret odgojiteljica s pedagogicom č.s. Mirjanom Kutlešom u našem vrtiću Brat Sunce  Podstrana održan je zajedno s odgojiteljicama iz DV Mali Isus. Tema susreta bila je „Oranizacija koja uči“. Za uspješan rad i kulturu ustanove potrebno je razvijati istraživačko-spoznajna i refleksivna umijeća. Međusobno smo razmjenjivali iskustva u cilju unaprjeđivanja odgojno-obrazovne prakse. Složile smo se koliko je važno da odgojitelj u svom radu mora biti samokritičan, kontinuirano raspravljati o vlastitoj praksi te usmjerenošću na dijete kreirati odgojno-obrazovni proces. 
 
Poseban smo naglasak stavile na važnost dokumentacije kao sredstvo refleksije kao i sve oblike dokumentacije. Neprekidno bilježenje etapa procesa učenja omogućuje djetetu prisjećanje na prethodne aktivnosti, a samim tim mu pomažemo da osvijesti tijek učenja.
 
Power-point prezentacijom svaka odgojiteljica prikazala je proces jedne aktivnosti u skupini od samog poticaja, tijeka cijele aktivnosti, dokumentiranja i na kraju samoprocjene i refleksije. 
 
Susreti ovakvog tipa doprinose razvoju i rastu naših kompetencija te će se nastaviti i ubuduće.
 
Tihana Dell'Orco, odgojiteljica