DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil
2017 9 Zagreb Ruzica2Edukacija za provođenje programa "Evropski kurikul za razvoj otpornosti  djece predškolske i školske  dobi" koju organizira Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
a u suglasnosti Agencije za odgoj i obrazovanje održana je u tri dana: 9., 16. i 23. rujna 2017. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ciljevi tog programa su: osposobiti polaznike za provedbu Europskog kurikula za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi i osposobiti ih za aktivno djelovanje u smjeru razvoja otpornosti djece i odraslih sudionika u odgojnom procesu.
 
Na seminaru obrađene su sljedeće teme:
- Razvoj komunikacijskih vještina: učinkovita komunikacija i asertivnost
- Uspostavljanje i održavanje zdravih odnosa: zdravi odnosi i suradničke vještine, empatija i moralno rasuđivanje
- Razvijanje pozitivnog mišljenja: pozitivno i optimistično mišljenje i pozitivne emocije
- Razvoj samoodređenja: rješavanje problema i osnaživanje i autonomija
- Izgradnja osobne snage: Pozitivno poimanje i samopouzdanje: korištenje jakih strana u društvenom okruženju
- Pretvaranje izazova u prilike: suočavanje s nedaćama, gubitkom i promjenom; uočavanje sa sukobima, vršnjačkim nasiljem i odbacivanjem
 
Po završenom programu, polaznici će moći: definirati otpornost kao višedimenzionalni koncept sposobnosti osobe da se uspješno prilagodi i kompetentno funkcionira, unatoč stresnim, neugodnim i drugim nepovoljnim životnim okolnostima, argumentirati značaj razvoja otpornosti kod djece i isplanirati i izvoditi Europski kurikul za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi
 
Na zanimljiv način, putem radionica, interaktivnog predavanja, prezentacija i rasprava, prikazan je sadržaj programa koji je koristan za primjenu u svakodnevnom odgojno obrazovnom radu u predškolskim ustanovama.
 
S. Ružica Nimac