DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil

Tema seminara trajne formacije: "Komunikacija, osjećaji, duhovnost"
Voditelj seminara: prof. dr. Boris Vulić

I. turnus: 9. i 10. listopada 2020. (petak i subota), u Šibeniku
II. turnus: 13. i 14. studenoga 2020. (petak i subota), u Podstrani - Grljevac

 

I. turnus: 19. lipnja (petak ujutro u 8 sati) do 23. lipnja (utorak navečer), u Šibeniku. Voditelj: prof. dr. Ivica Raguž.
II. turnus: 27. kolovoza (četvrtak u 8 sati) do 31. kolovoza (ponedjeljak navečer), u Zagrebu. Voditelj: prof. dr. Ivica Raguž.
III. turnus: 16. listopada (petak ujutro u 8 sati) do 20. listopada (utorak navečer), u Podstrani - Grljevac. Voditelj: fra Ivan Režić.