DRUŽBA SESTARA
FRANJEVKI OD BEZGRJEŠNE
Posjetite naš Facebook profil

«U duhu sv. Franje i naše utemeljiteljice Službenice Božje majke Klare Žižić, naša Družba vrši djelo služenja u Crkvi. Zato svaka sestra ima stalno pred očima apostolsku narav svoga djelovanja. Po duhovnoj nakani sve naše dužnosti i poslovi služe izgradnji Božjeg kraljevstva na zemlji.» (Iz Statuta, 39).

Katehetsko-pastoralno djelovanje – zauzima veliku važnost u apostolskom poslanju naše Družbe i obuhvaća raznolike oblike djelovanja. 
 
•  Sestre vrše svoje odgojno-obrazovno poslanje po predavanju vjeronauka u sve zahtjevnijemu školsko-obrazovnomu sustavu Republike Hrvatske, gdje se od njih, uz ljubav prema svome poslanju, trajno zahtijeva visok stupanj stručnosti i redovničkoga životnog svjedočanstva. Sestre katehistice, često uz školske obveze, djeluju i na župama održavajući kateheze i pripremu za sakramente te tako doprinose cjelovitoj vjeronaučno-duhovnoj formaciji djece i mladih. U svrhu doprinosa odgojno-obrazovnom razvoju djece i mladih sestre hrabro preuzimaju i ravnateljsko vođenje Katoličke osnovne škole u Šibeniku.
 
•  Posebno mjesto angažmana sestara je vidljivo i u vođenju crkvenoga i liturgijskog pjevanja na župama: u okupljanju i vođenju zborova za djecu, mlade i odrasle. U nekim župama sestre se posebno angažiraju u čuvanju pučke tradicionalne pjevačke baštine sakralnoga karaktera, što posebno cijene mještani dotičnih krajeva.
 
•  Sakristanska služba, koja obuhvaća pripremanje liturgijskih slavlja, održavanje liturgijskih predmeta i ruha te kreativno uređenje crkvenoga prostora tijekom liturgijske godine, jedna je od dugo prisutnih djelatnosti naše Družbe.
 
•  Poučavanje na visokim crkvenim učilištima – novije je područje djelovanja naših sestara. Predavanjem na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu te vođenjem Ureda za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije, sestre izravno doprinose obrazovanju i formaciji budućih svećeničkih i laičkih katehetsko-pastoralnih djelatnika u našoj Crkvi.
 
•  Suradnja u sredstvima društvenoga priopćavanja – Sestre svojim prilozima sudjeluju u raznim programima sredstava društvenoga priopćavanja, koji su u današnje vrijeme neizostavno i vrlo prikladno sredstvo evangelizacije.
 
• U svome pastoralnome djelovanju sestre osobitu pozornost posvećuju pastoralu ženske mladeži. Preko dvadeset i pet godina redovito organiziraju jedno- ili višednevne susrete i duhovne obnove za djevojke, u kojima im se nude bogati vjerski, duhovni i kulturni sadržaji: stručna predavanja, liturgijsko-molitvene sadržaje (euharistijsko slavlje, klanjanje, ispovijed, duhovni razgovor), rad u skupinama, rekreaciju, izlete, međusobno druženje, druženje sa sestrama te upoznavanje samostanskoga života. Susreti se organiziraju u našim samostanima u Šibeniku, u Zagrebu i u Podstrani. Do sada je kroz susrete prošlo više od tisuću i pet stotina djevojaka.
 
Organiziranjem duhovnih obnova za djevojke, sestre daju svoj doprinos u vjersko-duhvnoj formaciji ženske mladeži u biskupijama u kojima djeluju. U okviru pastorala mladih, sestre razvijaju i pastoral zvanja. U posljednjih nekoliko godina susrete organiziraju prema različitim dobnim skupinama: za peti i šesti razred; za sedmi i osmi razred; za srednjoškolke i studentice. 
 
Uz susrete koji se organiziraju u samostanima, sestre, na poziv župnika rado odlaze u pojedinim župama organiziraju  i vode duhovne obnove za djevojke.