DOPIS ZA PROSLAVU JUBILEJA POSVEĆENOG ŽIVOTA 2025.

Dikasterij za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života uputio je dopis za proslavu Jubileja posvećenog života 2025. u Rimu. Hrvatska redovnička konferencija pripremila je prijevod na hrvatski jezik koji objavljujemo u cijelosti.

Vatikan 29. lipnja 2023.

 Posvećenim muškarcima i ženama

Dostavljamo vam kratak sažetak o predstojećem putu u pripravi za Jubilej posvećenoga života koji će se održati 8. i 9. listopada 2025. godine u Rimu.

Nadahnuće za taj put bilo nam je pismo koje je papa Franjo 11. veljače 2022. godine[1] uputio proprefektu Dikasterija za evangelizaciju, mons. Rini Fisichelli.

Jubilej je godina pomirenja, obraćenja i sakramentalne pokore i, samim time, solidarnosti, nade, pravde, predanog zalaganja u služenju Bogu u radosti i miru s braćom. Nazvan je »Svetom godinom« ne samo zato što započinje, odvija se i zaključuje svečanim svetim obredima, nego i zato što ima za cilj promicati svetost života. Ustanovljen je zato da ojača vjeru, potakne djela solidarnosti i bratskoga zajedništva u Crkvi i društvu, da pozove i potakne vjernike na iskrenije i dosljednije ispovijedanje vjere u Krista jedinoga Spasitelja. U svom pismu Papa nam pomaže razumjeti geslo koje je izabrao za predstojeći jubilej – »Hodočasnici nade«, te nas poziva da 2024. godinu učinimo velikom »simfonijom vjere«.

Želeći odgovoriti na Papine desiderata osmislili smo za posvećene osobe prijedlog koji će povezati riječi “nada” i “mir” s tri paradigme u pozadini:

– Zalaganje za “posljednje”: slušati vapaj siromaha

– Briga i čuvanje stvorenog svijeta: briga za okoliš

– Sveopće bratstvo: solidarnost

Naslov Jubileja posvećenog života bit će »Hodočasnici nade, na putu mira«, zato što nam se čini da je ovom našem vremenu najviše potreban mir.

Pripremni put za proslavu jubileja sastojao bi se iz sljedećih etapa:

  • PRIPREMNA ETAPA U POJEDINIM ZEMLJAMA: Žeđ za pomirenjem

Da bismo uvidjeli kolika je u svijetu žeđ za pomirenjem pozivamo nacionalne redovničke konferencije da na području pod njihovom ingerencijom utvrde:

– sredine u kojima postoji velika potreba za pomirenjem

– male korake ili sjemenke pomirenja koje već postoje

Predlažemo da taj pripremni rad na prikupljanju podataka izvrši mala skupina u kojoj će biti zastupljeni različiti oblici posvećenoga života tako da imamo pregled koji polazi od iskustva posvećenih osoba, a ne od neke sociološke studije.

  • PRIPREMNA ETAPA U RIMU: Mandat

Od 1. do 4. veljače 2024. godine u Rim će biti pozvani predstavnici raznih oblika posvećenoga života iz svake pojedine zemlje (po mogućnosti: redovnik, redovnica, član svjetovne ustanove i pripadnica Ordo virginum). Iz razmjene međusobnih iskustava proizići će mandat za povratak u vlastitu zemlju kao znak pomirenja među ljudima.

  • SLAVLJE JUBILEJA U POJEDINIM ZEMLJAMA: veljače 2025.

Posvećene osobe pojedine zemlje bit će potaknute da organiziraju jedan hod koji će vrhunac imati u proslavi nacionalnog jubileja posvećenih osoba 2. veljače 2025. godine (u prigodi Svjetskog dana posvećenog života). I u ovom slučaju, želja je da taj hod bude u službi proročkoga svjedočanstva svijetu kroz planove i inicijative, djelovanja i izbore koji će govoriti svima i koji će uključivati ne samo posvećene osobe.

  • JUBILEJ POSVEĆENOGA ŽIVOTA: -12 listopada 2025.

Jubilejsko slavlje za sve posvećene muškarce i žene uvršteno je u kalendar Jubileja za 8. i 9. listopada 2025. godine, a uključuje posjet i molitvu na grobovima apostolâ Petra i Pavla, prolazak kroz Sveta vrata i, nadamo se, susret sa Svetim Ocem. Sljedećih dana, sve do Angelusa u nedjelju 12. listopada, živjet će se radost zajedništva: dio vremena bit će posvećen zajedničkom dijeljenju iskustava za pojedine oblike posvećenoga života, a dio vremena provest će svi zajedno, kako bi dijelili s drugima i svjedočili svijetu ljepotu poziva na posvećeni život.

Povjeravajući Gospodinu da taj hod urodi plodom, bratski vas pozdravljamo u Gospodinu.

[1] Pismo možete konzultirati na različitim jezicima: https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2022/docu

ments/20220211-fisichella-giubileo2025.html

Kardinal João Braz de Aviz, prefekt
Mons. José Rodríguez Carballo OFM, nadbiskup tajnik

(preuzeto: https://ika.hkm.hr/)