Apostolat

Naše apostolsko poslanje

 Uz duhovni i molitveni život kao izvor i temelj redovničkoga postojanja, Družba sestara franjevaka od Bezgrješne je apostolske naravi. Ona, poput mnogih drugih redovničkih zajednica, vidi svoje poslanje u svjedočenju Božje blizine i ljubavi te u širenju njegova Kraljevstva u narodu i Crkvi u kojoj živi. Vođena tim idealom, a prema uzoru svoje utemeljiteljice službenice Božje Klare Žižić, Družba je svoje primarno apostolsko djelovanje prilagođavala potrebama koje su se pojavljivale u crkvenim i društvenim prilikama pojedinoga vremena.  Tijekom svoje duge povijesti naša je Družba razvila svoje apostolsko djelovanje na različitim područjima:

1. Odgoj djece u dječjim vrtićima – spada u najtrajnije apostolsko djelovanje Družbe, koja već od 1900. godine u svojim kućama otvara i vodi dječja obdaništa. Danas su naši dječji vrtići objedinjeni pod naziv „Brat sunce“, a nalaze se u Šibeniku (sjedište), Zagrebu, Podstrani i Primoštenu. Uz ispunjanje potrebnih pedagoških standarda, poseban naglasak sestre stavljaju na promicanju kršćanskih i franjevačkih vrijednosti. 


2. Katehetsko-pastoralno djelovanje – zauzima veliku važnost u apostolskom poslanju naše Družbe i obuhvaća raznolike oblike djelovanja. 

– Sestre vrše svoje odgojno-obrazovno poslanje po predavanju vjeronauka u sve zahtjevnijemu školsko-obrazovnomu sustavu Republike Hrvatske, gdje se od njih, uz ljubav prema svome poslanju, trajno zahtijeva visok stupanj stručnosti i redovničkoga životnog svjedočanstva. Sestre katehistice, često uz školske obveze, djeluju i na župama održavajući kateheze ipripremu za sakramente te tako doprinose cjelovitoj vjeronaučno-duhovnoj formaciji djece i mladih. U svrhu doprinosa odgojno-obrazovnom razvoju djece i mladih sestre hrabro preuzimaju i ravnateljsko vođenje Katoličke osnovne škole u Šibeniku.

– Posebno mjesto angažmana sestara je vidljivo i u vođenju crkvenoga i liturgijskog pjevanja na župama: u okupljanju i vođenju zborova za djecu, mlade i odrasle. U nekim župama sestre se posebno angažiraju u čuvanju pučke tradicionalne pjevačke baštine sakralnoga karaktera, što posebno cijene mještani dotičnih krajeva.

Sakristanska služba, koja obuhvaća pripremanje liturgijskih slavlja, održavanje liturgijskih predmeta i ruha te kreativno uređenje crkvenoga prostora tijekom liturgijske godine, jedna je od dugo prisutnih djelatnosti naše Družbe.

Poučavanje na visokim crkvenim učilištima – novije je područje djelovanja naših sestara. Predavanjem na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu te vođenjem Ureda za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije, sestre izravno doprinose obrazovanju i formaciji budućih svećeničkih i laičkih katehetsko-pastoralnih djelatnika u našoj Crkvi.

Suradnja u sredstvima društvenoga priopćavanja – Sestre svojim prilozima sudjeluju u raznim programima sredstava društvenoga priopćavanja, koji su u današnje vrijeme neizostavno i vrlo prikladno sredstvo evangelizacije. 


3. Pastoral duhovnih zvanja – Sestre posebno vode brigu o promicanju vrijednosti duhovnoga poziva. Posjećuju župe gdje održavaju pripremljene duhovno-katehetske programe. Sudjeluju u pripremi tiskanoga ili medijskoga materijala za promociju duhovnih zvanja, među kojima posebno treba istaknuti dokumentarni film „Susret – darivanje Boga čovjeku“, koji je producirala HKVRPP. Osim toga, sestre već nekoliko desetljeća redovito u svojim samostanima organiziraju višednevne duhovne obnove za djevojke. Također izbližega duhovno prate i surađuju s onim djevojkama koje pokazuju ozbiljno zanimanje za redovnički život.


4. Karitativno-zdravstveno djelovanje – Sestre su se sredinom prošloga stoljeća uključile u tada vrlo cijenjen i plemenit rad kao medicinske sestre i njegovateljice u bolnicama i domovima za starije i nemoćne. Osim toga, Družba je tijekom svoje povijesti, i prije djelovanja u dotičnim institucijama, na poseban način svjedočila i svjedoči brigu za bolesne i umiruće.

5. Vođenje domaćinstava – Gotovo nezamislive bile su župe, samostani i druge ustanove bez sestara koje su predano i kvalitetno vodile domaćinstva te na taj način svećenicima i drugim pastoralnim djelatnicima omogućavali da se mogu potpuno posvetiti svome radu. U društvu u kojem se slika i uloga žene radikalno mijenja, sestre i dalje predano vode domaćinske poslove, kako u kuhinjama tako i u pranju rublja za naše dječje vrtiće, za samostane i župe.