Nekrologij

Hvaljen budi, Gospodine moj,
po sestri nam tjelesnoj smrti,
kojoj nijedan smrtnik umaći neće.
Jao onima koji u smrtnom umiru grijehu;
a blaženi koje ti nađeš po volji presvetoj svojoj,
jer druga im smrt nauditi neće.

Hvalite i blagoslivljajte
Gospodina moga,
zahvaljujte njemu, služite njemu svi
u poniznosti velikoj.

sv. Franjo Asiški, Pjesma stvorova

POKOJNE SESTRE DRUŽBE

17. stoljeće

  1. kandidatica Vida Plazonja iz Cetinja, preminula je 1688., sahranjena je u crkvi sv. Frane u Šibeniku u grobnicu obitelji Žudjević.
  2. s. Serafina (Kata) Burmaz iz Promine, preminula je 1695., sahranjena je u benediktinskoj crkvi Sv. Spasa u središtu Šibenika, danas pravoslavna crkva Uspenja Presvete Bogorodice.

18. stoljeće

3. Utemeljiteljica Družbe sestara franjevki od Bezgrješne Sl. B. Klara (Mara) Žižić, rođena je 1626. u Promini, preminula je na veliku glasu svetosti 21. rujna 1706., sahranjena je u vlastitu grobnicu redovnica u crkvi sv. Lovre u Šibeniku.

4. s. Andrijana (Luca) Mandušić iz Rupa, preminula je 24. travnja 1716., sahranjena je u grobnicu redovnica u crkvi sv. Lovre.

5. s. Serafina (Manda) Čavčić iz Promine, preminula je 31. svibnja 1717., sahranjena je u  grobnicu redovnica u crkvi sv. Lovre.

6. kandidatica Luca Perković, rođena je 1708., preminula je 12. prosinca 1720., sahranjena je u grobnicu redovnica u crkvi sv. Lovre.         

7. s. Klara (Boža) Mirčetić iz Vrane, preminula je 27. studenoga 1727., sahranjena je u grobnicu redovnica u crkvi sv. Lovre.

8. s. Gabrijela (Mara) Burmaz iz Promine, preminula je 19. studenoga 1738., sahranjena je u crkvi Gospe van grada jer je grad unutar gradskih zidina bio zatvoren zbog kuge.

9. s. Manda (Oršula) Žižić iz Promine, preminula je 13. siječnja 1741., sahranjena  je u grobnicu redovnica u crkvi sv. Lovre.

10. s. Serafina Kovač, preminula je 23. travnja 1743., sahranjena je u grobnicu redovnica u crkvi sv. Lovre. 

11. s. Gabrijela Zorčić, rođena je oko 1673., preminula je 20. studenoga 1743., sahranjena je u crkvi Gospe van grada blizu velikog oltara. 

12. s. Franciska (Mara) Žižić, rođena je u Promini 1661., bliska je rođakinja (bratučeda) majci Klari Žižić, preminula je 7. veljače 1756., sahranjena je u grobnicu redovnica u crkvi sv. Lovre.  

13. s. Andrijana (Ana) Banovac, rođena je oko 1700. u Kotarima, preminula je 16. lipnja 1775., sahranjena je u grobnicu redovnica u crkvi sv. Lovre.  

14. s. Elizabeta (Luca) Jurić, rođena je u Promini 1678., preminula je 14. travnja 1778., sahranjena je u grobnicu redovnica u crkvi sv. Lovre. 

15. s. Magdalena (Cvita) Karnić/Krnić, rođena je u Konjevratima 1750., preminula je 11. prosinca 1780., sahranjena je u grobnicu redovnica u crkvi sv. Lovre.  

16. s. Gabrijela (Pilipa/Filipa) Šimić, rođena je 1718., preminula je 2. svibnja 1784., sahranjena je u crkvi Gospe van grada jer je grad bio zatvoren zbog kuge.

17. s. Klara Šilović, rođena je 1747., preminula je 1. siječnja 1789., sahranjena je u crkvi Gospe van grada.

18. s. Katarina Bilandžić, rođena je vjerojatno u Promini 1771., preminula je 15. studenoga 1795., sahranjena je u grobnicu redovnica u crkvi sv. Lovre.   

19. s. Serafina (Ana) Šenetić iz Varoša: U samostan je došla u listopadu 1715. godine.  Redovničko odijelo primila je u listopadu 1722., zavjete je položila 24. prosinca 1723. Nije nam poznat datum njezine smrti ni mjesto gdje je pokopana.

19.  stoljeće

20. s. Klara (Manda) Sunara, rođena je oko 1712., preminula je 30. prosinca 1802., sahranjena je u grobnicu redovnica u crkvi sv. Lovre.  

21. s. Gabrijela Kerić, rođena je 1778., preminula je 11. ožujka 1816., sahranjena je u grobnicu redovnica u crkvi sv. Lovre.

22. s. Franciska (Marta) Živković, rođena je 1732. u Konjevratima, preminula je 8. studenoga 1816., sahranjena je u crkvi Gospe van Grada.   

23. s. Klara (Ivana) Gulin, rođena je u Šibeniku 1767., preminula je  25. kolovoza 1822., sahranjena je u crkvi Gospe van grada.  

24. s. Šima (Matija) Pilić, rođena je 1763. u Miljevcima, preminula je 19. rujna 1823., sahranjena je u crkvi Gospe van grada. 

25. s. Elizabeta (Kata) Živković, rodom je s Konjevrata, rođena je 1762., preminula je 14. kolovoza 1837., sahranjena  je na groblju sv. Ane.   

26. s. Andrijana (Manda) Šarčević, rođena je u Vrpoljcu 1761., preminula je 14. travnja 1845., sahranjena je na groblju sv. Ane.   

27. s. Gabrijela (Jela) Erceg, rođena je 1770. u Mandalini (doseljeni iz Slivna), preminula je 3. svibnja 1855., sahranjena je na groblju sv. Ane.

28. s. Franciska (Ana) Mrčela, rođena je oko 1817., iz Koprna je, preminula je 8. srpnja 1862., sahranjena je na groblju sv. Ane.

29. s. Katarina (Ivana) Barić, rođena je u Petrovu polju (Siverić) 1767., preminula je 8. listopada 1864., sahranjena je na groblju sv. Ane.  

30. s. Klara (Ana) Sović-Rajčić, rođena je 1811., iz župe je Visoka (Vinovo – Zagora – Moseć), preminula je 6. kolovoza 1870., sahranjena je na groblju sv. Ane.   

31. s. Kata (Lucija) Mrčela, rođena je 1832. u Koprnu, preminula je 3. lipnja 1876., sahranjena je na groblju sv. Ane.

32. s. Šima (Boja) Tomić, rođena je u Siveriću 1841., preminula je 16. listopada 1878., sahranjena je na groblju sv. Ane.

20. stoljeće

33. s. Alojzija (Marta) Škomrlj, rođena je 22. veljače 1867. u selu Ramljane, preminula je 1900. ili 1901. i nije nam poznato gdje je sahranjena.  

34. s. Marija (Ana) Marijan, rođena je 1817., rodom je sa Danila, preminula je 3. studenoga 1901., sahranjena je na groblju sv. Ane.     

35. s. Elizabeta (Marija) Radeljak, rođena je oko 1823., rodom je iz Cere, preminula je 8. travnja 1902., sahranjena je na groblju sv. Ane.

36. s. Ana (Kata) Požar, rođena je u Potkonju – župa Knin 1878.,  preminula je 9. lipnja 1903., sahranjena je na groblju sv. Ane.

37. s. Gabrijela (Marta) Konjevoda, rođena je 1834., preminula je 5. srpnja 1905., sahranjena je na groblju sv. Ane.  

38. s. Luiza (Tomislava – Vjekoslava) Kranjac, rođena je 24. travnja 1881. u Kadinoj Glavici – Drniš, preminula je 28. srpnja 1910., sahranjena je na groblju sv. Ane.

39. s. Klara (Jurka) Galić, rođena je u Nevestu 1842., preminula je 10. siječnja 1918., sahranjena je na groblju sv. Ane.   

40. s. Metodija (Ana) Čveljo, rođena je u Promini 27. travnja 1887., preminula je 2. ožujka 1918., sahranjena je u obiteljskoj grobnici u Lukaru – Promina.

41. s. Andrijana (Anđelija) Poljak, rođena je 23. ožujka 1838. u Gljevu-Gala, preminula je 5. kolovoza 1918., sahranjena je na groblju sv. Ane.

42. s. Frana (Ana) Galić, rođena je 14. srpnja 1860., rodom je iz Cere – župa Visoka, preminula je 30. studenoga 1920., sahranjena je na groblju sv. Ane.

43. s. Janja (Manda) Reljanović, rodom je iz Otavica – župa Gradac, preminula je 25. rujna 1925., sahranjena je na groblju sv. Ane.    

44. s. Ana (Pera) Batić, rođena je 16. ožujka 1895., rodom je iz Potkonja – župa Knin, preminula je 17. travnja 1930., sahranjena je na groblju sv. Ane. 

45. s. Frana (Ana) Bošnjak, rođena je u Nevestu – Cera, 13. siječnja 1912., preminula je 9. siječnja 1932., sahranjena je na groblju sv. Ane.

46. s. Bernarda (Marija) Frolja, rođena je 1. veljače 1892. u Mošćenicama (Istra), preminula je 15. rujna 1934., sahranjena je na drniškom groblju.

47. s. Kazimira (Agata) Šuljić, rođena je 8. rujna 1914. u Novalji na otoku Pagu, preminula je 23. lipnja 1935., sahranjena je u Novalji (staro groblje) u obiteljskoj grobnici.

48. s. Serafina (Jela) Gjirlić, rođena je u Radošiću 2. rujna 1875., preminula je 11. siječnja 1941., sahranjena je na groblju sv. Ane. 

49. s. Hildegarda (Magdalena) Ziemialkowska, rođena je 24. svibnja 1864. u Poznanju (Poljska), preminula je 15. srpnja 1942., sahranjena je na senjskom groblju sv. Vida, njezini posmrtni ostaci preneseni su u rujnu 1982. iz Senja u Drniš, a 4. ožujka 2020. ekshumirani su iz drniške grobnice i prenesene u sestarsku grobnicu na šibenskom gradskom groblju Kvanj.

50. s. Hozana (Kata) Biondić, rođena je 14. rujna u mjestu Stolac kod Vratnika, preminula je u riječkoj bolnici 27. rujna 1942., sahranjena je na riječkom groblju Kozala u grobnicu sestara milosrdnica.

51. kandidatica Božena Mikelić, rođena je u Kljacima 24. prosinca 1922., pokopana je u Senju na groblju sv. Vida 20. siječnja 1943., posmrtni ostaci preneseni su u rujnu 1982. u sestarsku grobnicu na drniškom groblju sv. Ivana u Badnju, a 4. ožujka 2020. ekshumirani su iz drniške grobnice i preneseni u sestarsku grobnicu na šibenskom gradskom groblju Kvanj.

52. s. Marija (Jela) Budiša, rođena je 18. listopada 1883. u mjestu Cera (Drniš), preminula je 11. veljače 1945. u Vratniku i tu je pokopana. Njezini posmrtni ostaci preneseni su u sestarsku grobnicu u Drnišu (Badanj) u ožujku 1983., a 4. ožujka 2020. ekshumirani su iz drniške grobnice i preneseni u sestarsku grobnicu na šibenskom gradskom groblju Kvanj.  

53. s. Petronila (Kata) Dražić, rođena je 5. studenoga 1907. u mjestu Sitno – Perković, umrla je u Senju 19. kolovoza 1945., sahranjena je  na senjskom groblju sv. Vida 20. kolovoza 1945.  Njezini posmrtni ostaci preneseni su sa senjskog groblja u sestarsku grobnicu u Drnišu (Badanj) u rujnu 1982., a 4. ožujka 2020. ekshumirani su iz drniške grobnice i preneseni u sestarsku grobnicu na šibenskom gradskom groblju Kvanj.

54. s. Veronika (Ana) Svetina, rođena u Promini 21. prosinca 1856., preminula je 24. ožujka 1946., sahranjena je na groblju sv. Ane. 

55. s. Tomislava (Marija) Klarić, rođena je 8. travnja 1921. u Stankovcima, preminula je 13. ožujka 1947. u Senju gdje je i sahranjena na groblju sv. Vida. Posmrtni ostaci preneseni su u rujnu 1982. u sestarsku grobnicu na drniško groblje sv. Ivana u Badnju, a 4. ožujka 2020. ekshumirani su iz drniške grobnice i preneseni u sestarsku grobnicu na šibenskom gradskom groblju Kvanj.

56. s. Dominika (Božica) Bačić,  rođena je  25. prosinca 1903. u Miljevcima, preminula je 15. veljače 1957., sahranjena je na groblju sv. Ane.

57. s. Kata (Jela) Pauk, rođena je u Otavicama 1. srpnja 1867., preminula je 14. kolovoza 1959., sahranjena je na groblju sv. Ane.

58. s. Kerubina (Matija) Borzić, rođena je 2. rujna 1875. u Trolokvama – Prgomet, preminula je 11. studenoga 1959., sahranjena je na groblju sv. Ane.

59. s. Jolanda (Josipa) Mandić, rođena je 14. ožujka 1892. u Kućelima (Rukavac – Istra), preminula je 6. svibnja 1960., sahranjena je na groblju sv. Ane.  

60. s. Imelda (Anđelka) Popović, rođena je 9. svibnja 1917. u Podčetrteku, župa sv. Ane u Sloveniji, preminula je 12. veljače 1961., sahranjena je na groblju sv. Ane.

 

61. s. Ćirila (Marija) Jurenović, rođena je 25. prosinca 1 889. u Oklaju (Promina), preminula je 10. veljače 1963., sahranjena je na groblju sv. Ane.  

62. s. Celestina (Tereza) Cvitanović, rođena je 20. listopada 1879. (1881.?) u Podacama kod Zaostroga, preminula je 5. siječnja 1966., sahranjena je na groblju sv. Ane.

 

63. s. Margarita (Tonka) Burić, rođena je u Mirloviću 21. travnja 1887., preminula je 20. veljače 1971., sahranjena je na groblju sv. Ane.

64. s. Ambrozija (Marija-Vjekoslava) Drnasin, rođena je 21. lipnja 1911. u Prgometu, preminula  je 22. ožujka 1974., sahranjena je 24. ožujka u sestarskoj grobnici u Drnišu (Badanj). Njezini posmrtni ostaci ekshumirani su 4. ožujka 2020. iz drniške grobnice i preneseni u sestarsku grobnicu na šibenskom gradskom groblju Kvanj.

65. s. Tereza (Josipa) Perkov, rođena je 22. veljače 1904. u Primoštenu – Drage, preminula je 24. srpnja 1974., sahranjena je na groblju sv. Ane.

66. s. Antonija (Marieta) Heinrich, rođena je 23. srpnja 1908. u Zagrebu, preminula je 14. prosinca 1975., sahranjena je na groblju u Drnišu. Njezini posmrtni ostaci ekshumirani su 4. ožujka 2020. iz drniške grobnice i preneseni su u sestarsku grobnicu na šibenskom gradskom groblju Kvanj.

67. s. Roža (Luca) Lovrić, rođena je 19. listopada 1885. na Miljevcima – Drniš, preminula je 21. veljače 1976., sahranjena je na groblju sv. Ane.

68. s. Benedikta (Pera) Slipčević, rođena je u Parčiću kod Drniša 18. rujna 1904., preminula je 4. prosinca 1982., sahranjena je na groblju sv. Ane.  

69. s. Elizabeta (Katica) Kamalić, rođena je  20. ožujka 1898. u Ustrinama (Cres-Lošinj), preminula je 7. travnja 1986., sahranjena je na Mirogoju u Zagrebu. 

70. s. Ignacija (Kata) Bajo, rođena je 20. ožujka 1931. u Dobranju – Bijeli Vir (općina Metković), preminula je 31. ožujka 1990. i prva je sahranjena u našoj grobnici na gradskom groblju Kvanj u Šibeniku.

71. s. Nevena (Barica) Kasunić, rođena je u Lipi kod Duge Rese 9. srpnja 1937., preminula je 12. srpnja 1991., sahranjena je na Mirogoju u Zagrebu. 

72 s. Miroslava (Ivka) Ančić-Čolo, rođena je 28. prosinca 1925. u Radošiću  – općina Sinj, preminula je 15. srpnja 1991., sahranjena je na mjesnom groblju Ban u Podstrani.   

73. s. Jelena (Dragica) Markezić, rođena je 17. ožujka 1913. u Vagancu (općina Gospić), preminula je 16. studenoga 1991., sahranjena je na mjesnom groblju Ban u Podstrani.

74. s. Frana (Marija) Šupe, rođena je 29. lipnja 1911. u Šibeniku, preminula je 18. veljače 1992., sahranjena je na mjesnom groblju Ban u Podstrani.

75. s. Jozefina (Marija) Perišić, rođena je 1. siječnja 1908. u Gornjim Brištanima – župa Miljevci, preminula je 28. listopada 1993., sahranjena je na mjesnom groblju Ban u Podstrani. 

76. s. Agneza (Marija) Reljanović, rođena je 27. siječnja 1912. u Otavicama (župa Gradac), preminula je 17. ožujka 1994., sahranjena je na mjesnom groblju Ban u Podstrani. 

77. s. Stanislava (Boja) Vunić, rođena je 9. veljače 1943. u Budaku (župa Stankovci), preminula je 28. rujna 1994., sahranjena je na šibenskom gradskom groblju Kvanj.

78. s. Pelikana (Dušanka) Klarić, rođena je 2. kolovoza 1946. u Dubravicama, preminula je 30. prosinca 1994., sahranjena je na šibenskom gradskom groblju Kvanj.

79. s. Kazimira (Danica) Dušević, rođena je 25. veljače 1928. u selu Ljubač – općina Ražanac, preminula je 14. prosinca 1995., sahranjena je u obiteljskoj grobnici u Ljubaču.

80. s. Ivana (Tonkica) Ledenko, rođena je 14. veljače 1923. u selu Vukšić, preminula je 25. svibnja 1996., sahranjena je na šibenskog gradskom groblju Kvanj.

81. s. Antonina (Ika) Ledenko, rođena je 15. ožujka 1915. u selu Vukšić, preminula je 17. ožujka 1998., sahranjena je na šibenskom gradskom groblju Kvanj.  

21. stoljeće

82. s. Karmela (Ružica) Kulušić, rođena je 21. ožujka 1913. u selu Ključ – župa Miljevci, preminula je 27. siječnja 2003., sahranjena je na mjesnom groblju Ban u Podstrani.  

83. s. Celina (Milica) Borovac, rođena je 19. listopada 1912. u Vrgorcu, preminula je 18. kolovoza  2003., sahranjena je na šibenskom gradskom groblju Kvanj.

84. s. Hedviga (Ljuba) Crnčević, rođena je 27. srpnja 1938. u Vidonjama kod Metkovića, preminula je 4. prosinca 2003., sahranjena je na mjesnom groblju Ban u Podstrani.

85. s. Serafina (Ružica) Fajdetić, rođena je 24. svibnja 1927. u Kompolju pokraj Otočca, preminula je 9. srpnja 2006., sahranjena je na Mirogoju u Zagrebu.

86. s. Božena (Iva – Miljenka) Šušnjara, rođena je 23. listopada 1937. u Jasenskom (Sinj), preminula je 23. srpnja 2006., sahranjena je na šibenskom gradskom groblju Kvanj.  

87. s. Rafaela (Manda) Markezić, rođena je 10. ožujka 1916. u Gornjem Vagancu u Lici, preminula je 20. studenoga 2007., sahranjena je na šibenskom gradskom groblju Kvanj.  

88. s. Krizanta (Ana) Žarković, rođena je 18. rujna 1926. u Parčiću (općina Drniš), preminula je 21. srpnja 2011., sahranjena je na mjesnom groblju Ban u Podstrani.

89. s. Blaženka (Iva Rosanda) Šimundža, rođena je 25. lipnja 1925. u župi Bisko (Sinj), preminula je 18. lipnja 2013., sahranjena je na mjesnom groblju Ban u Podstrani.

90. s. Jerka (Boja) Radaš, rođena je 25. studenoga 1943. u Lišanima Ostrovičkim, preminula je 20. siječnja 2014., sahranjena je na Mirogoju u Zagrebu.   

91. s. Alojzija (Pava) Šušnjara, rođena je 13. srpnja 1930. u selu Jasensko – općina Sinj, preminula je 28. ožujka 2016., sahranjena je na šibenskom gradskom groblju Kvanj.   

92. s. Paulina (Pera) Vrdoljak, rođena je 25. siječnja 1948. u župi Otok kod Sinja, preminula je 19. prosinca 2017., sahranjena je na mjesnom groblju Ban u Podstrani.

93. s. Mirjana (Neda) Akrap, rođena je 6. travnja 1940. u župi  Bisko – općina Trilj, preminula je 22. ožujka 2018., sahranjena je na šibenskom gradskom groblju Kvanj.

94. s. Veronika (Senka) Vuković, rođena je 5. rujna 1948. u župi Dubravice kod Skradina, preminula je 14. prosinca 2018., sahranjena je na šibenskom gradskom groblju Kvanj.

95. s. Maksimilijana (Kata) Šimac, rođena je 2. siječnja 1956. u Sinju – župa Čitluk, preminula je 21. kolovoza 2019., sahranjena je na šibenskom gradskom groblju Kvanj.

96. s. Branimira (Anđa) Perković-Tabak, rođena je 24. kolovoza 1939. u Otoku kod Sinja, preminula je 1. svibnja 2020., sahranjena je na Mirogoju u Zagrebu.

97. s. Hijacinta (Jelka) Banić-Škojo, rođena je 16. rujna 1931. u Otoku kod Sinja, preminula je 14. rujna 2020., sahranjena je na šibenskom gradskom groblju Kvanj.

98. s. Marijana (Mara) Akrap, rođena je 19. rujna 1942. u Rudi kod Sinja, preminula je 28. studenoga 2020., sahranjena je na mjesnom groblju Ban u Podstrani.

99. s. Gabrijela (Anđa) Mihalj, rođena je 14. lipnja 1931. u selu Turjaci kod Sinja, preminula je na Badnjak 2020., sahranjena je na mjesnom groblju Ban u Podstrani.

100. s. Silvija (Luca) Žuljević, rođena je 3. srpnja 1938. u Rudi kod Sinja, preminula je 18. ožujka 2021., sahranjena je na šibenskom gradskom groblju Kvanj.

101. s. Petronila (Tomica) Čugura, rođena je 24. kolovoza 1930. u Jasenskom – župa Sinj, preminula je 19. ožujka 2021., sahranjena je na šibenskom gradskom groblju Kvanj.

102. s. Tatjana (Kata) Pecić, rođena je 30. svibnja 1944. u Vagancu (općina Gospić), preminula je na Blagovijest 25. ožujka 2021., sahranjena je na mjesnom groblju Ban u Podstrani.

103. s.  Marija (Pavica) Mihalj potječe iz župe Turjaci kod Sinja. Rođena je 10. svibnja 1933. Preminula je 30. siječnja 2022. u našem samostanu u Podstrani. Sahranjena je 1. veljače 2022. na mjesnom groblju Ban u Podstrani.

104. S. Virgina (Marija) Mihalj rođena je 20. rujna 1935. u župi Turjaci kod Sinja od oca Marka i majke Ive r. Križanović. Preminula je u petak, 1. srpnja 2022. u našem samostanu u Grljevcu – Podstrana. Sahranjena je u ponedjeljak 4. srpnja 2022. na mjesnom groblju Ban u Podstrani.

105. S. Imelda Pešić, krsnim imenom Marica rođena je 3. rujna 1948. u župi Svete Ane – Čista Velika od oca Marka i majke Anice rođene Klarić. Preminula je na franjevački blagdan Gospu od Anđela 2. kolovoza 2022. u našem samostanu u Podstrani. Sahranjena je na šibenskom gradskom groblju Kvanj na blagdan Preobraženja Gospodinova, 6. kolovoza 2022.

106. S. Tomislava Budimir-Bekan, krsnim imenom Vinka rođena je u župi Turjaci kod Sinja 20. veljače 1937. od oca Josipa i majke Jake rođ. Maleš.  Preminula je 26. lipnja 2023. u našem samostanu u Zagrebu na Pantovčaku.  Na mjesnom groblju Ban u Podstrani sahranjena je 28. lipnja  2023.

107. S. Hozana Sučić, krsnim imenom Ana rođena je 22. svibnja 1929. u Otavicama od oca Mije i majke Marte rođene Mešin. Preminula je u subotu, 29. srpnja u našem samostanu u Zagrebu na Pantovčaku, u 95. godini života i 74. godini redovništva. Sahranjena je na zagrebačkom groblju Mirogoj 1. kolovoza 2023.

Bože, slavo vjernika i živote pravednika.

Otkupio si nas smrću i uskrsnućem svoga Sina.

Budi milostiv našim pokojnim sestrama.

One su vjerovale u otajstvo uskrsnuća,

udijeli im radost vječnoga blaženstva.

Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome,

koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga,

Bog, po sve vijeke vjekova.  Amen.