PISMO PAPE FRANJE ČLANOVIMA FRANJEVAČKE OBITELJI

U srijedu 29. studenoga 2023. na osamstotu obljetnicu potvrde Franjinog Pravila braća i sestre franjevačkih redova hodočastili su u baziliku sv. Ivana Lateranskog gdje je 29. studenoga 1223. papa Honorije sv. Franji potvrdio Pravilo Reda Manje braće. Tom prigodom kardinal Angelo De Donatis, vikar za Rimsku biskupiju pročitao je poruku pape Franje upućenu članovima franjevačke obitelji.

ČLANOVIMA FRANJEVAČKE OBITELJI

Draga braćo i sestre,
radosna srca želim vam uputiti najljepše želje u toliko važnoj prigodi za cijelu franjevačku obitelj, čiju molitvenu prisutnost i sinovsku blizinu osjećam od početka moje službe Petrova nasljednika. Osamstota obljetnica potvrde Pravila Manje braće u Lateranu od pape Honorija III., 29. studenoga 1223., prikladna je prilika ne samo prisjetiti se toga povijesnog događaja, nego prije svega oživjeti u Vama isti duh koji je nadahnuo Franju Asiškog da se odreče svega i započne jedinstven način života ukorijenjen u Evanđelju i življen sine glossa. Neka ovaj jubilej svima bude vrijeme unutarnjeg preporoda, obnovljenog navjestiteljskoga poslanja Crkve koja nas poziva da izađemo ususret svijetu u kojem mnoga braća i sestre čekaju biti utješeni, voljeni i zbrinuti. Stoga vam, potaknut tim osjećajima, upućujem poticaje koji proizlaze upravo iz riječi Asiškog siromaška, koji svojoj braći predlaže: «[…] obdržavamo siromaštvo i poniznost i sveto Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista […]» (Potvrđeno Pravilo 12,4).


Opsluživati sveto Evanđelje
Potvrđeno Pravilo zapravo počinje i završava izričitim osvrtom i upućivanjem na Evanđelje. Početni su izrazi sinteza koja rasvjetljuje čitavo Pravilo: «Pravilo i život Manje braće jest ovo: obdržavati sveto Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista živeći u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći.» (Potvrđeno pravilo 1,1).
Za svetog Franju Evanđelje je bilo središte njegova života; Crkva je odobrila njegov naum, predajući ga njemu i svima Vama, franjevcima, kao tekst koji više ne izražava samo duhovnu intuiciju Utemeljitelja, nego način života. To je poruka radosti koju sam često želio istaknuti jer „ispunja srca i život onih koji susreću Isusa“ (Evangelii gaudium br. 1). Stoga je važno žurno se vratiti temelju, kršćanskoj obvezi koja proizlazi iz krštenja, koja se nadahnjuje Riječju Gospodnjom: Krist je središte vaše duhovnosti! Budite muževi i žene koji u Njegovoj školi uistinu uče „pravilo i život“!


Poslušnost Crkvi
Predragi, da bismo živjeli Učiteljev nauk potrebno je ostati u Crkvi. Franjo to odlučno očituje jer u uvodnoj rečenici u kojoj je opisana želja za nasljedovanjem evanđeoskih savjeta, odmah donosi sugestivne i jedinstvene riječi i u sadržaju i u jeziku: «Brat Franjo obećava poslušnost i poštovanje gospodinu papi Honoriju i njegovim zakonitim nasljednicima i Rimskoj Crkvi. A ostala braća dužna su slušati brata Franju i njegove nasljednike.» (Potvrđeno Pravilo 1, 2-3). U toj vezi „poslušnosti i poštovanja“ prema Papi i Rimskoj Crkvi prepoznao je bitni element za ostati vjeran pozivu i za primanje Krista u Euharistiji; bez oklijevanja stoga, izjavljuje svoju potpunu pripadnost Crkvi. Živite zato duh Pravila u slušanju i dijalogu, onako kako to predlaže sinodalni put. Ustrajno podržavajte Crkvu, popravljajte je primjerom i svjedočanstvom, čak i onda kada se čini da je to previše!


Ići po svijetu
Konačno, želim se vratiti poimanju onoga što je prisutno u Pravilu, a odnosi se na to kako braća moraju ići svijetom. Govoreći u prvom licu, Serafski Otac govori: «Savjetujem, opominjem i potičem svoju braću u Gospodinu Isusu Kristu: kad idu svijetom neka se ne svađaju i ne prepiru niti druge osuđuju; već neka budu blagi, miroljubivi i čedni, skromni i ponizni, govoreći uljudno sa svakim kako se dolikuje. […] U koju god kuću uđu neka najprije kažu: “Mir kući ovoj“[…]» (Potvrđeno Pravilo 3, 10-13). Ići svijetom za vas franjevce i franjevke konkretno znači ostvariti svoj poziv na putu, na bratski način i mirnim životom, bez svađa i prijepora, međusobnih ili s drugima, dajući dokaz „malenosti“, s hrabrošću i blagošću, naviještajući mir Gospodnji i povjeravajući se providnosti: to je poseban program evangelizacije, moguć svakomu.
Iz ove perspektive, dobro je ponovno otkriti ljepotu tipično franjevačkoga načina evangeliziranja, a koja proizlazi iz bratstva i promiče bratstvo; zapravo život koji govori, ljubav koja se daruje u služenju najveći su način navještaja. Pronađite stoga snagu u pozivu, tipičnom za „malene“ i „siromahe“, kakvi želite biti po pripadnosti Redu. Ona (snaga) vam je dana od samoga Franje u Pravilu, i uvjeren sam da je to u skladu s pozivom koji upućujem i kršćanskoj zajednici da bude „Crkva koja izlazi vani“: «Vjerna Učiteljevom modelu, od životne je važnosti da Crkva danas izađe navijestiti evanđelje svima, u na svim mjestima, u svim prilikama, bez oklijevanja, bez odbojnosti i bez straha. Radost Evanđelja je za sve ljude, ona ne može nikoga isključiti» (Evangelii gaudium br. 23). I zato vam govorim: ne ustručavajte se ići svijetom u „bratstvu“ i u „malenosti“ dijeleći blaženstvo siromaštva, postajući rječiti evanđeoski znak i pokazujući ovom našem vremenu u kojem živimo, a koje je nažalost obilježeno ratovima i sukobima, sebičnošću svake vrste i logikom iskorištavanja okoliša i siromaha, da je Evanđelje doista radosna vijest za čovjeka kako bi mogao pronaći najbolji način izgradnje novog čovječanstva, zajedno s hrabrošću da krene prema Isusu, koji „premda bogat, radi nas posta siromašan da se mi obogatimo njegovim siromaštvom“ (usp. 2 Kor 8,9).
Draga braćo i sestre, povjeravam vam poslanje da znate razlučiti prave putove kojima ćete ići kako biste s odvažnošću i vjernošću mogli odgovoriti vašoj karizmi. Dok se pripravljate obnoviti uspomenu na temeljima povijesti brojne Franjevačke obitelji, zazivam zagovor Djevice Marije i svetih Franje i Klare i rado šaljem svoj blagoslov, pozivajući vas da i dalje molite za mene.

Rim, kod sv. Ivana Lateranskog, 9. studenoga 2023.
Godišnjica posvete Lateranske bazilike, katedrale grada Rima
Franjo, papa.

(preuzeto: https://ofm.hr/)

https://ofm.hr/