Sługa Boża Matka Klara Žižić

Sługa Boża Matka Klara Žižić
(Promina, 1626 – Šibenik, 21 IX 1706)
Założycielka Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek od Niepokalane


Sługa Boża Matka Klara Žižić założycielka jest franciszkanką trzeciego zakonu św. Franciszka wywodzącego się z chorwackich zakonnych wspólnot, które biorą swój początek w 1673 r. w Šibeniku, dziś pełana nazwa Zgromadzenia to: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Niepokalanej lub Šibeńskie Franciszkanki. Czas w którym żyła jest nakreslony podbojem islamskim, nędzy ludu oraz kryzysem moralno – duchowym. Większy czas swojego życia spędziła w rodzimej miejscowości Promini, parafii, do której należy dużo wiosek w Dalmacji, między Kninem, a Drnišem.

W okolicznościach okrutnego islamskiego panowania, kiedy było ciężko ustrzec wiary w narodzie, Mara Žižić całkowicie poświęca się Bogu przez ślub dziewictwa, nauczaniu wiary, szerzeniu pobożności oraz działalności charytatywnej w bliskiej współpracy z Franciszkanami z prowincji Bosne Srebrene.

Rola, którą spełniała s. Klara miała szczególne znaczenie w Promini przez długi okres w latach 1648 do 1672/75, gdyż Franciszkanie nie byli obecni na tych ziemiach. Pozostała w Promini narażajac swoje życie z ludżmi, którzy w 1648 r. przenieśli się na obszar nadmorski, który był pod panowaniem Weneckiej Republiki. Po podpisaniu pokoju Kanadyjskiego między Cesarstwem Tureckim i Wenecką Republiką w 1669 i ustanowieniem granic na koniec 1671, Mara Žižić przybywa na „prósbę mieszkańców Šibenika” do Šibenika w 1673 i zamieszkuje w jednym małym i ubogim domku w Šibeńskim Varošu. W Šibeniku wybrała miejsce między opuszczonymi, chorymi, spoza murów miasta. Przyjęciem habitu razem wraz z s. Serafinom Burmaz, za zgodą ówczesnego biskupa Šibenika Ivana Dominika Callegarija, 17 listopada 1679 rozpoczyna życie zakonne według Reguły Trzeciego Zakonu św. Franciszka, potwierdzone przez papieża Leona X. z dużym akcentem położonym na życie we wspólnocie, ubóstwo i pokutę. Ze żródel można przeczytać o siostrze Klarze i współsiostrach, iż żyły w ubóstwie, pokucie i pełniły dzieła miłosierdzia.

Wszystkie dobra jakie posiadała dzieliła wśród potrzebujących. W prowadzonym hospicjum wykazywała się gościnnością i dawała miejsce schronienia biednym, podróżnym oraz ich zwierzętom. Całkowicie oddana Chrystusowi i Kościołowi, sakramentom oraz charakteryzowała się szczególnym oddaniem Najświętszeja Maryi Pannie, działała na rzecz ewangelizacji i była swiatłem wszytkim, którzy ja napotkali. Dlatego, gdy umarła, zapisano, iż całe miasto i Varoš opłakiwał tą skromną osobę, która pełniła tak wiele dzieł miłosierdzia. Jak żyła w świętości, tak też odeszła do Pana 21 IX 1706. Pochowana jest w kosciele św. Wawrzyńca w Šibeniku.


MODLITWA WYNIESIENIA DO CHWAŁY OŁTARZY
Wszechmogący Boże, nasz niebieski Ojcze Twoja służebnica,
nasza siostra i matka Klara, prowadzona przez Ducha Świętego,
służyła wiernym życiem i dobrymi dziełami.
Prosimy Cię: Przez swoją miłosierną wolę,
objawi nam i całemu Kosciołowi,
że jej oddana służba Twemu Królestwu przyczyniła się do wzrostu w miłości,
wierze i nadzei oraz, że teraz i na wieki może przebywać
z Trójjedynym Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Amen.

Przez wstawiennictwo Matki Klary udzieli mi łaski,
o które pokornie proszę Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 3 razy Chwała Ojcu.

Modlitwę można odmawiać każdego dnia lub jako nowennę.
Jeśli ktoś dostąpił łask za wstwiennictwem Matki Klary proszony jest o kontakt z:
Postulatura službenice Božje majke Klare Žižić
Majke Klare Žižić 6, HR-22000 ŠIBENIK
Tel. 00385 (22) 201-040 ili 201-044;
e-mail: sestre-franjevke-sibenik@si.t-com.hr