Molitva za duhovna zvanja

Gospodine, tvoj pogled ljubavi počiva
na mnogim mladim djevojkama
koje pozivaš da žive kao tvoje redovnice.
Pouči ih po zagovoru Službenice Božje
majke Klare Žižić, svojim Svetim Duhom,
kako da se dadnu zapaliti, izliječiti, ražariti
i prepustiti tvome vodstvu.
Ohrabri ih da se ne boje
Tvoga poziva i prijateljstva.
Rasplamti njihova srca žarom svoje ljubavi
i željom da se u redovničkoj zajednici,
koju je ustanovila majka Klara Žižić,
po njezinu uzoru evanđeoskog života,
potpuno predaju Tebi
i tako postanu gorljive svjedokinje
Tvoga Kraljevstva u današnjem svijetu. Amen.