TREĆE RADOSNO OTAJSTVO: ISUSOVO ROĐENJE

U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem – da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. (Lk 2,1.3-6)

Govoriš nam, Gospodine, u ovom otajstvu o tajni jednostavnosti, lišene svih ljudskih kompliciranja i suvišnosti, koja nam daje prepoznati i prihvatiti bitno; o tajni jednostavnosti koja se zadovoljava betlehemskom štalicom, kućicom u šibenskom Varošu, skromnom sobicom…; koja otvara naše ruke i naša srca punini i izobilju Života. Da, u jednostavnosti Život se očitova. (usp. 1Iv 1,2)

Učini i nas, Gospodine, jednostavnima poput Majke Marije i majke Klare, kako bismo i u ograničenosti životnih mogućnosti bile nositeljice Života. Amen.