Di-Servantino Patrino Klara Žižić

Di-Servantino Patrino Klara Žižić


                                                                Feliĉaj la malriĉaj en spirito: ilia estas la regno de la ĉielo! (Mat 5, 3)

Di-Servantino, Patrino Klara Žižić (legu: ĵiĵiĉ), fondintino de la Kongregacio de la Franciskanaj Fratinoj de la Senmakula, la aŭtentika kroata religia komunumo – ŝi naskiĝis en 1626 sub Promina (la monto kaj tiuepoke la samnoma paroĥo en Dalmatinska zagora, inter Knin kaj Drniš) kaj mortis en Ŝibeniko ĝuante grandan famon pri sankteco, la 21-an de septembro 1706. Kiel unua ŝi estis entombigita en la kripto, kiun la fratinoj konstruigis en 1705 en la preĝejo de Sankta Laŭrenco.

Post la subskribo de la paco de Kandio inter la turka Imperio kaj la Venecia Respubliko en 1669 kaj la difino de la landlimoj ĉirkaŭ je la fino de 1671, Mara (fratino Klara) Žižić alvenas en 1673, el la teritorio ene de la turkaj limoj, al Ŝibeniko kiu estis sub la venecia regado, kaj ekloĝas en malriĉa dometo en Varoš (iu kvartalo de Ŝibeniko).

Ĉar ŝi havas la sperton pri la turka krueleco, sub kiu ŝi pasigis grandan parton el sia vivo, ŝi alvenas al Ŝibeniko kun la intenco sin dediĉi tute al Dio per la religia vivo laŭ la Regulo de la Tria konventa ordeno de Sankta Francisko, konfirmita de papo Leono la 10-a. Sub la patroneco de la provinco Bosna Srebrena (Arĝenta Bosnio), tiam regata de la provincestro patro  Grgo Kovačević (1678 – 1681), kaj kun la  permeso de la episkopo de  Ŝibeniko Ivan Dominik Callegari (1676 – 1722), fratino Klara Žižić kaj fratino Serafina Burmaz komencas religiulan vivon la 17-an de novembro 1679, en la festotago de Elizabeta el Hungario  – protektantino de la Tria franciskana ordeno – akceptante la sanktan veston el patro Franjo Kovačević, en la preĝejo de Sankta Laŭrenco en Ŝibeniko.

Patrino Klara estis la unua superulino kaj ankaŭ dumviva superulino. Gvidate de la Sankta Spirito ŝi akceptis la regulon de Francisko, kun aparta emfazo pri kunuleco, malriĉeco kaj pentofaro. Kiel apartan esprimon pri pentofara vivo de la unuaj fratinoj, la unuaj fontoj substrekas la humilecon kaj la malriĉecon kun la franciskana almozpetado kaj malriĉo, ĉiam ligitaj kun la amaj faroj. Pri tio patrino Klara unuarangis super siaj fratinoj, kaj postlasis daŭreman ekzemplon: ŝi kiel unua spertis la malriĉecon de rifuĝinto kaj la neceson de amo, kaj tial estas komprenebla ŝia proksimeco al la malriĉuloj kaj al la malfortuloj de la popolo ĉe kiu ŝi vivis. Ŝi spertis ankaŭ la religiajn kaj moralajn danĝerojn, tial ankaŭ el ĉi tiu vidpunkto ŝi proponis apogon kaj ekzemplon.

Per la elekto de ĉi tiu vivmaniero, ŝia malgranda komunumo, pro sia modesteco, fariĝis tuj speciala signo de la proksimeco de Dio al la malriĉa kaj suferanta popolo.

En kompleta malriĉeco kaj sen posedaĵoj, ŝi vivadis el almozo, tute fidante la dian providencon laŭ la ekzemplo de sankta Francisko. Ĉiun ricevitan bonaĵon ŝi kundividis kun la bezonantoj. Malgraŭ la malriĉaj kondiĉoj, ŝi montris gastemon kaj proponis loĝadon al tiuj kiuj, el la landinterno, el la turka teritorio, venadis en la urbon. Per sia helpo ŝi donadis mildigon al malsanuloj kaj mortontoj, kaj per sia senkondiĉa elekto de Jesuo Kristo ŝi agadis evangelizante, kaj estis la lumo por ĉiuj, kiujn ŝi renkontis.

Tial okaze de ŝia morto estis skribite, ke priploris ŝin la tuta urbo kaj Varoš, ĉar dum 27 jaroj sub la sanktaj vestoj ŝi kvazaŭ kandelo brilegis je humilo kaj favora okazo. Aliloke estis skribite pri ŝi kaj pri fratino Serafina: Ili faris el si mem spegulon de ĉi tiu Lando, kaj precipe Klara. Oni vidis ŝin travivanta sanktan vivon, en ĉiu servo kaj en bonaj faroj.


Preĝo al Dio la Patro
por la beatigo de la Di-Servantino Patrino Klara Žižić

Dio Ĉiopova, nia ĉiela Patro, al Vi nia patrino
kaj fratino Klara, inspirita kaj gvidita de la Sankta Spirito,
servadis per fidela vivo kaj bonaj faroj.
Ni preĝas al Vi: dignu, pro Via mizerikorda volo,
manifesti al ni kaj al la tuta Eklezio ke,
per sia servado dediĉita al Via Regno, ŝi precipe plezurigis Vin,
kreskadis en la graco de la fido, de la amo kaj de la espero,
kaj nun kaj por ĉiam ĝuas la feliĉan unuecon kun Vi,
nia Dio Triunua, Patro, Filo kaj Sankta Spirito. Amen.

Patro nia, Saluton Maria kaj trifoje Gloro al la Patro…


Tiu kiu per la propeto de nia Di-Servantino akiras la korpan aŭ spiritan sanigon, aŭ iun specialan gracon, bonvolu tion komuniki al la adreso:
Postulantejo de Di-Servantino Patrino Klara Žižić
(Postulatura službenice Božje Majke Klare Žižić)
Majke Klare Žižić 6, 22000 ŠIBENIK, Kroatio
 Tel. 00 385 (22) 201-040 ili 201-044;
e-mail: sestre-franjevke-sibenik@si.t-com.hr