3. KORIZMENA NEDJELJA – ISPIT SAVJESTI

1 Kor 1, 22-25; Evanđelje (Iv 2, 13-25): Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići

Isus čisti Hram jer mu je stalo do ‘kuće Božje’, do klanjanja Bogu ‘u duhu i istini’, nastupa iz ljubavi prema Bogu. U tome vidimo poziv na nutarnje čišćenje kojim se pripravljamo na Vazam.

  • Je li u mome životu Bog na prvome mjestu, a ne moja slava?
  • Kakva je moja pobožnost, moje bogoslužje?
  • Dajem li slavu Bogu ili je iz svega toga nestalo ljubavi?
  • Obavljam li sve rutinski, kao da je nestala vjera i ohladila ljubav? A bogoslužje svedeno samo na puko ispunjavanje dužnosti?
  • Korinćani su bili podijeljeni, svatko je vjerovao i činio što mu odgovara. Pravi Bog ruši ljudske nadgradnje. Molim li Isusa da i u ‘kući mojega života’ isprevrne neke moje sigurnosti, neke stolove (koje?), neke idole (koje?) s kojima trgujem? Ne bi li Isus trebao i ove korizme ‘razvaliti hram’  koji  sam oblikovao ‘po svojoj mjeri’ i podići ‘novi hram’ u kojem Bogu prinosim svoj život iz milosrdne ljubavi, iskrenoga sebedarja…?
  • Zašto se bojim?
  • Ne vjerujem li u Božju obnoviteljsku snagu? Apostol reče: lûdo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi (od svih ‘trgovaca’ ljudima i savjestima).

Preuzeto: http://www.mpi-ri.com/