BOŽJA MILOST, ULIVENE KREPOSTI I ČOVJEKOVA SURADNJA

U organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Požegi, Zaklade „Biskup Josip Lang“ i Agencije za psihologijske usluge Mozaik, u Gradskoj knjižnici u Požegi održan je tečaj „Škola emocija“. Među predavačima različitih profesija, predavanje „Božja milost, ulivene kreposti i čovjekova suradnja“ održala je u subotu 18. rujna s. Valerija Kovač.

Predavačica je istaknula važnost Božje pomoći, koju teologija naziva „Božja milost“, za zreli i potpuni razvoj ljudske osobe. Bez Boga i njegove dobrohotne naklonosti čovjek kao Božje stvorenje ne može postići konačni, nadnaravni cilj svoga života – vječno zajedništvo s Bogom. K tome, čovjeku kao grešniku Božja milost je nužna da bi ponovno stekao iskonsku slobodu za Boga i da bi živio u dobru. Božja milost se konkretizira u trima od Boga darovanim krepostima vjeri, nadi i ljubavi kao duhovnim snagama koje čovjeka usmjeravaju prema Bogu i pomažu mu da se i u ovozemaljskom životu lakše nosi s različitim izazovima i kušnjama. Na kraju je predavačica govorila o jednoj danas posebno aktualnoj temi – o iskustvu Božje prisutnosti u svakodnevnom životu, te o teološkim kriterijima za prepoznavanje njegove autentičnosti.

S. Valerija od 2019. godine svojim predavanjem sudjeluje na tečaju „Škola emocija“, koju organizira svećenik i psiholog p. dr. sc. Mijo Nikić i Zaklada „Biskup Josip Lang“. U Zagrebu je održano nekoliko turnusa tečaja, na kojem je bilo oko tisuću sudionika različitih vjerničkih profila.