MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP „PROBUDITI KREATIVNOST. IZAZOVI UČENJA I POUČAVANJA U KONTEKSTU PANDEMIJE I MIGRACIJA“

U organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Teološkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i Katedre za religioznu pedagogiju i vjeronaučnu didaktiku, Sveučilišta u Passau organiziran je, u petak 10. rujna na KBF-u u Splitu, međunarodni znanstveni skup o temi „Probuditi kreativnost. Izazovi učenja i poučavanja u kontekstu pandemije i migracija“.

Na skupu je sudjelovalo 29 predavača/ica iz 6 zemalja (Njemačke, Austrije, Poljske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske), 10 gradova koji su zajedno promišljali o utjecaju pandemije i migracija na način učenja i poučavanja vjere, na kvalitetu života i suživota kako na crkvenom tako i društvenom i obiteljskom području. Predavači su ujedno i pročelnici katedri, kadri mijenjati ustaljene oblike i sadržaje poučavanja na visokim učilištima, a nerijetko su i dekani i prodekani, odgovorni u katehetskim i obiteljskim uredima za odgoj vjere. Na taj način i politička dimenzija visokoškolskih ustanova dolazi do izražaja u obliku odgovornosti za dobar život svima. Skup je svojevrsna bilanca, prostor za čitanje znakova vremena, njihovo tumačenje i interpretaciju smjera kojim nam je ići u odgoju i življenju vjere a u kontekstu pandemije i migracija. Na ovom skupu je sudjelovala naša s. Valentina Mandarić.

Strah je prvi osjećaj koji nas je obuzeo kao društvo u cjelini. Sučeljavanje s njim pred rastućim migracijama i tijekom pandemije nije bilo lako ali pokazalo je na nedostatke u brojnim sustavima i organizacijama. Istraživanja poučavanja po školama, visokim učilištima pokazuju da nismo bili spremni u dovoljnoj mjeri pružiti psihičku potporu djeci i mladima ali da smo se dobro snašli u medijski posredovanoj nastavi, naglašeno je na skupu. Velike organizacije poput Crkve ili odgojno obrazovnih ili znanstvenih zajednica dobile su novo značenje u digitalnom svijetu ali su propustile brojne moguće oblike podrške široj javnosti i ranjivim skupinama.

Istaknuto je, također, kao je u pandemiji znanost dobila dvoznačnu ulogu. S jedne se strane promatra kao spasiteljica a s druge strane u moralno-etičkoj dvojbi oko slobode i profita, zatire ljudska prava oduzimajući pravo na izbor oko cijepljenja. Crkva preko pape Franje posljednjih godina pritisnuta migracijama i pandemijom donosi nove paradigme u pastoralu i katehezi, napose posredstvom službenih dokumenata, enciklika o bratstvu, očuvanju stvorenja, otklona od antropocentrizma prema planetarnom promišljanju o cjelokupnoj odgovornosti za zemlju i sve na njoj. Kršćansko zajedništvo, suživot u milosrđu, pomaganju, zauzimanju za dobrobit svih, postaje nanovo istaknuta paradigma u svijetu kojeg sve više pritišće individualizam i podjele. (izvor: IKA, Laudato TV, KBF Spit)