MJESTO SLIKE U GOVORU VJERE

Iz tiska je izišla nova knjiga naše s. Valerije Kovač  Mjesto slike u govoru vjere.  Povijest – teologija – primjeri u izdanju Glasa Koncila. O interdisciplinarnom  doprinosu knjige s. Valerije izrekli su:

»Autorica strukturira i prikazuje široku problematiku prisutnosti, uporabe i interpretacije slika, pretežito u zapadnom kršćanstvu. Budući da na hrvatskom jezičnom ozemlju nemamo puno djela koja bi na ovako sveobuhvatan i znanstveno utemeljen te interdisciplinaran način govorila o teološkim, filozofskim i umjetničkim sadržajima i temama, ovo je djelo vrlo važan, za naše okružje i originalan doprinos znanosti i kulturi. Autorica kompetentno i argumentirano analizira i produbljuje te iznosi različite činjenice koje obuhvaćaju teološko-filozofsko i umjetničko područje te vrlo vješto pokazuje njihovu iskonsku i duboku povezanost i komplementarnost.«

prof. dr. sc. Ivan Karlić

»U vremenu snažne dominacije ‘slike’ i ikoničkih obrata, ‘slika’ dominira nad jezikom te se predstavlja kao sustav koji se ne može samo promatrati unutar formalnog čitanja ili vizualnog doživljaja, već unutar kompleksnog suodnosa djela, promatrača i procesa opservacije, interpretacije i percepcije. Autorica znalački istražuje prostor ‘slike’ u specifičnome kontekstu – u životu i promišljanju vjere – upućujući na odmak od njihove ilustrativne ili narativne uloge prema dubljem, teološkom pristupu fenomenu ‘slike’. U radu koji je podjednako zahtjevan i znanstveno utemeljen, ali i prohodan i čitak, ona sažimlje vlastite spoznaje nastale u kritičkom dijalogu s teorijskim postavkama i osobnim doživljajem izabranih slika. Svijet ‘slika’ tako postaje bitno razumljiviji i bliži oku promatrača.«

prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić

Izvornost knjige ogleda se u autoričinu odabiru teme o mjestu slike u govoru vjere te u njezinoj obradi koju ostvaruje postupnim razvijanjem misli na temelju izvora iz prošlosti i sadašnjosti, osobnim prosudbama te jasnim i lako čitljivim stilom pisanja. Posebnost knjige očita je u pružanju čitatelju korisnih činjenica pomoću kojih može obnoviti ili obogatiti vlastito znanje. Onaj tko pažljivo čita knjigu, otkrit će da ga te činjenice potiču da sam nastavi dalje razmišljati. Pogotovo će na čitateljevu aktivnost poticati treći dio knjige. Autoričini ‘Poticaji za produbljivanje’ učinit će da on ne ostane samo na njezinoj teološkoj meditaciji umjetničkih slika, nego da i sam kreativno stupi u dijalog s predstavljenim slikama.«

prof. dr. sc. Josip Šimunović

Preuzeto: https://knjizara.glas-koncila.hr/mjesto-slike-u-govoru-vjere.html

Komentari

Odgovori