MOLITVA ZA SRCE KOJE SLUŠA

Između redaka

Susrećem tebe Gospodine,

Između redaka susrećeš ti mene.

Kada uopće ne očekujem,

Kada čitam riječi,

Bilo koje

Kojih su se ljudi dosjetili,

Najednom si tu i podsjećaš me na

Tvoju naklonost u žalosti,

Na moje odluke u sumnjama,

Na ljude koji na mene čekaju.

Između redaka

Stoji mnogo toga zapisano.

Zato želim moliti:

Daj mi srce koje sluša,

Da Tebe ne promašim, zanemarim

I da moj život ne ostane neživljenim,

Nego da nada

Pjeva između redaka,

U svim riječima.

                                 p. Alexander H.