ODRŽAN SASTANAK VODITELJA ŽSV

Sastanak voditelja županijskih stručnih vijeća vjeroučitelja održan je 29. lipnja u prostorijama Ureda za vjeronauk, Branjugova 1, u Zagrebu, uz pridržavanje epidemioloških mjera koje su na snazi.

Sastanku u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi prisustvovalo je 18 voditelja županijskih stručnih vijeća vjeroučitelja s područja Zagrebačke crkvene pokrajine. Uime Agencije za odgoj i obrazovanje sastanku su nazočili viši savjetnici Dalibor Adžić i mr. sc. Gordana Bardužija, koja je i moderirala sastankom.

Vjeroučitelje je u ime domaćina pozdravila i molitvu predvodila prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandarić, koja je iznijela i dnevni red sastanka na kojem su bila izvješća o radu županijskih stručnih vijeća u školskoj godini 2020./2021.

Voditelji županijskih stručnih vijeća iznijeli su svoje dojmove o radu i iskustva s održanih vijeća u tekućoj školskoj godini, koja je bila višestruko izazovna za sve djelatnike u odgoju i obrazovanju djece i mladih. Nakon toga su iznijeli svoje prijedloge za sljedeću školsku godinu prema stanju prepoznatom na terenu i potreba struke i vjeroučitelja.

Predstojnica Ureda za vjeronauk i viši savjetnici zahvalili su voditeljima na trudu koji ulažu u protočnost informacija u svojem vijeću, kao i na angažmanu koji ulažu u struku i profesionalni napredak vjeroučitelja u županijskim stručnim vijećima.

(http://www.vjeronauk.hr/)