SVETI NIKO SVIJETOM ŠETA

Advenat je na poseban način radostan u dječjem vrtiću; prepun iščekivanja i odbrojavanja dana na advenskom kalendaru do dolaska sv. Nikole, do dolaska Božića. Kreativnost je došla do izražaja u likovnim aktivnostima djece, u glazbeno-plesnim aktivnostima.

Sveti Nikola je poslao poruku da će malo zakasniti, ali je ipak došao s darovima 14. prosinca u naš vrtić u Šibenik. Djeca su ga u raspjevanom tonu dočekala i radosno ugostila, a sveti Nikola se zauzvrat obratio svakom djetetu, ujedno je naglasio važnost širenja dobrote i darežljivosti i osjetljivosti  za druge. Odraz radosti i ushićenja bio je vidljiv na licima djece uz želju da nas sveti Nikola i druge godine posjeti.