TEOLOGIJA SIMBOLA DOŠAŠĆA I BOŽIĆA

Drugog dana stručnog usavršavanja članova Učiteljskog vijeća Katoličke osnovne škole, 4. siječnja, bila je teološka formacija. Predavanje  Teologija simbola Došašća i Božića održala je putem platforme Teams  vjeroučiteljica mentorica s. Renata Azinović. Kako bi sudionici lakše pratili predavanje, na početku je objasnila terminologiju: slika, simbola, liturgijske godine i Tradicije Crkve.

U predavanju je pojasnila otajstvo Božića, prateći Crkvenu Tradiciju, ali ukazavši i na ono što Božić nije. U nastavku je iscrpno obradila simbole: adventskog vijenca, adventskih boja, adventskih svijeća, božićnog drvca, jaslica, misa zornica, paljenja badnjaka, sijanja pšenice te Betlehemskog svjetla. O svakom simbolu je ukratko predstavila povijesnu datost, njegovu teološku simboliku i konkretni smisao u današnjem kršćanskom životu.  Na osnovu tumačenja i kriterija za pojedini simbol, s. Renata je pripremila sudionicima i kratku vježbu temeljem fotografija raznolikih adventskih vijenaca i božićnih drvaca pri čemu je svatko za sebe trebao odabrati one koje predstavljaju simbole došašća i Božića.

Završila je poticajnim riječima pape Benedikta XVI.: Ljubav koja se na Božić objavljuje dolazi nam u liku novorođenoga Djeteta koje čovjeku pruža svoje ruke, samo naizgled bespomoćne i prazne. Božić je otajstvo ljubavi. Poruka da smo bezuvjetno ljubljeni. Bog nas je u Djetetu pohodio, ne kako bi nas osudio, nego kako bi nas spasio. Poziv je to da na ljubav odgovorimo ljubavlju.

Zato čistoća simbola Došašća i Božića nisu najvažnija stvar. Nisu niti nevažna, ali svakako manje važna od ljubavi na koju nas Došašće i Božić pozivaju. Da pokušamo ljubiti onako kako Bog ljubi. A On nas ne ljubi zato što smo posebno dobri, posebno moralni i posebno zaslužni. Niti zato jer smo Mu na neki način korisni i potrebni. On nas ne ljubi zato jer smo mi dobri, nego zato jer je On dobar. Ljubi nas i kada Mu ništa ne možemo ponuditi. Ljubi nas čak i u odrpanoj odjeći izgubljenog sina, koji na sebi više nema ništa čime bi zaslužio biti ljubljen. Pokušavati nam je ići ovim putem. To su Došašće i Božić.