TREĆA ADVENTSKA SVIJEĆA

Gospodine, ova treća svijeća koju  palimo neka bude svjetlo kojim nas Ti rasvjetljuješ. U našim problemima i u našim odlukama. Ova naša molitva neka bude molitva kojom Ti spaljuješ svaku oholost, svaki egoizam i svaku nevjeru u nama.

Ova naša molitva neka bude molitva kojom Ti, također, griješ naša srca i učiš nas ljubiti onako kako se Tebi dopada. Gospodine, ostavljamo ovo svjetlo da gori kao dio nas, kao dar koji Ti želimo darovati.

Molimo u tišini mudrost Duha Svetoga da umijemo uvijek čuti Božji glas, pa i onda kada progovara u pustinji našega života, i da ga možemo prepoznati u malim djelima ljubavi kojom pohađa naše živote. Katkada je potrebno samo malo ljubavi da bismo mogli zamijetiti dobro koje je u nama i među nama. Katkada je potreban samo mali plamen Božjega svjetla da bismo ogrijali hladnoću naših odnosa i mlakost vjere, te između nedaća života i zala koja susrećemo mogli vidjeli put spasenja. Otvorimo se Božjemu svjetlu koje grije srce i rasvjetljuje pogled vjere.